NYHETERNA och TVÄTTSTUGA

Tvättstugan där du bor är ett gemensamt utrymme som du och dina grannar tillsammans ska hjälpas åt att sköta om. Det gör den trivsammare att använda.


I alla våra tvättstugor ska du som Malmöhus 12 medlem se till att det är rent och snyggt när du lämnar tvättstugan efter att du har avslutat ditt tvättpass.


När du har använt tvättstugan:


Torka av maskinerna och skölj rent tvättmedelsfacken.

Torka av torkskåp och bänkar.

Rensa ur luddfiltret på torktumlaren.

Sopa och torka golven i tvättstugan (du måste själv ordna med rengöringsmedel, övriga redskap som mopp, hink och trasa står Malmöhus 12 för).

Lämna inte kvar kläder i tvättstugan efter att du har avslutat ditt tvättpass..Vid överträdelse kommer du att debiteras med 350 kr.

 

Viktigt att tänka på kring tidsbokningen:


Respektera bokade tider.

Du får endast boka ett tvättpass åt gången. Efter ett avslutat tvättpass kan du boka en ny tid.

När ditt tvättpass är slut ska maskinerna vara tömda och redo att använda för nästa granne


 


Tänk på att andra som använder tvättstugan kan vara allergiska:


Inga husdjur får vistas i de gemensamma tvättstugorna.

Det är rökförbud i alla våra tvättstugor.


Tack för att du är en schysst granne!
Styrelse malmöhus nr. 12

                         Minnesanteckningar höstmöte


Förda vid Riksbyggen Malmöhus 12 höstmöte på Nydala Teater den 18 september klockan 18:00.

Ordförande hälsade närvarande medlemmar samt representater från riksbyggen; Patrik Hänsel och Kjell Isberg välkomna. Antalet närvarande medlemmar uppgick till 50 st.

Ordförande började mötet med att presentera styrelsen samt läste upp en artikel om bostadsrättsföreningen IDA som nämnts i Sk dagbladet. Artikeln betonade vikten av att en bostadsrättsförening kräver engagerade medlemmar både i och utanför styrelsen. Därefter informerade Ordförande om pågående och kommande arbeten.

Pågående, kommande arbeten och information


Tvättstugorna

Tvättstugorna kommer att renoveras. Golven, väggarna och taken kommer att fräschas upp. Ljudisolerande plattor kommer att sättas upp i tvättstugornas tak. I hus nummer 2 kommer en vägg att rivas mot festlokalen för att göra tvättstugan större. Alla tvättstugor i låghusen kommer att få en tvättmaskin till och förändring i tvättid för att öka möjligheten att tvätta. Mangelrummen kommer att göras om genom att de gamla manglarna kommer att tas bort och det bli torkmöjlighet genom torktumlare i låghusen samt nya elektriska manglar ska sättas in i alla hus. Bokningssystemet kommer att göras om och bokning kommer att ske via datorn eller nere i tvättstugan genom att boka med taggarna. Tavlorna kommer att sitta där befintliga tavlor är placerad. Detta gör dock att det inte finns någon möjlighet att komma in i tvättrummen efter att ens tid har gått ut och behöver medlemmar hjälp med detta kommer en avgift att finnas. Nya torktumlare i alla husen utom hus nr 2 och vissa tvättmaskiner kommer att bytas ut. Arbetet kommer att ske genom Riksbyggen och beräknas starta under nästa år

.

Relining av avloppen

Arbetet kring Relingen kommer troligtvis att påbörjas under sommaren 2018. Information kommer att lämnas när arbetet ska utföras. Arbetet kommer innebära att alla måste lämna in sina nycklar samt att toaletterna inte kommer att kunna användas under något dygn. Medlemmar önskar krav på skriftlig information kring försäkring på att om något försvinner i lägenheten ska detta ersättas när nyckeln är utlämnad till bolaget som utför arbetet.


Undercentralerna

Patrik informerar om att arbetet med undercentralerna har genomförts och snart är klart. Ombyggnaden har varit total och blivit lite försenat på grund av att EON inte medverkat som utlovat. Värme kommer att slås på i alla husen under veckan. Det kommer också att placeras inomhusgivare i några lägenheter i alla husen för att det ska ge en jämnare temperatur.


Fuktskador

Under hösten har några  lägenheter haft fuktskador då medlemmar har duschat i badrum som inte är anpassade för detta. Vid varje nyinflyttning lämnas därför information ut kring att om badrummen inte är ombyggda bör man använda en duschkabin eller ett badkar. Utifrån försäkringsbolagen får föreningen stå för att dra ut fukt vid en fuktskada och hyresgästen får betala för att återställa badrummet vilket gör att det blir en dyr utgift för både föreningen och den enskilde medlemmen.


Taggar

Blir medlemmar av med taggar måste man informera styrelsen om detta för att taggarna ska kunna avanmälas. Vid ett eventuellt inbrott tittar polisen på vilka taggar som har använts och vänder sig då till medlemmen som står för taggen.

 

Hemsida

Under året har ett arbete skett med Hemsidan och Aida sköter denna i dagsläget. Där kommer ny information upp och den är uppdaterad.

Valberedningen

Valberedningen önskar att medlemmar som önskar att vara med i styrelsen eller vill engagera sig på annat sätt anmäler sig. Styrelsen har idag ca 1 möte per månad och lite andra uppgifter har varje styrelsemedlem.


Avgiftshöjning

Den 1 oktober höjdes avgiften med 5 %.


Synpunkter och frågor från medlemmarna

Lgh 116 – Vad händer med de gamla torktumlarna.

Efterfrågas att de gamla torktumlarna som är dålig men fortfarande fungerar placeras i mangelrummen för de hus där detta är möjligt.

Lgh 251 – Hur ser de nya manglarna ut?

I dagsläget vi inte exakt hur detta ser ut eftersom offerter till bolagen ännu inte gått ut men det kommer att vara elektriska manglar.

Lgh 98 – Hur kommer informationen gå ut kring reliningen till medlemmarna?

Information kommer att gå ut till alla medlemmar genom hissar, dörrar och informationsbrev. Information kommer även att lämnas på möten som alla kommer att behöva gå på.

Lgh 243 – vilken typ av tvättmaskiner kommer att köpas in, dessa nya är dåliga.

Vi vet att de nya är dåliga och arbete kring att se varför dessa är dåliga sker med reparatör. Vi har samtalat om att ha samma märke som de gamla för att lätt kunna få hjälp om det blir fel på maskinerna. Tyvärr har vi fått ett måndagsex i tvättstugan i hus nr 6:an som kommer att bytas ut. 

Lgh 144 – vad är kostnaden för renoveringen av tvättstugorna.

I dagsläget vet vi inte exakta summan då anbud inte har tagits från olika företag.

Lgh 309 – fel på tvättmaskin i 36.an. Medlemmarna önskar även lappar på hur man ska använda maskinerna.

Detta kommer en reparatör att titta på.  Lapparna får styrelsen se över för att se om andra lappar behövs sättas upp.

Lgh 310 – vem tittar på anbuden så att det blir ett bra företag som utför arbetet?

Detta kommer både riksbyggen som sköter arbetet samt styrelsen att göra.

Lgh 109 – Hur kommer all denna renovering att finansers?

Detta kommer ske genom både hyreshöjningen nu på 5% samt genom att vi kommer låna pengar. Isberg informerar om att vi kommer att använda ca 7 miljoner av de 14 miljoner vi har för att finanserna all renovering. Därefter kommer vi att låna 40 miljoner.

Lgh 116 – varför höjs inte hyrorna på lokalerna och bilparkeringar?

I år har vi valt att inte höja parkeringsavgiften då detta har gjort för något år sedan. Att höja 5 % på parkeringarna skulle bli så lite pengar där av väljer styrelsen att höja denna avgift ungefär vart 5 år och då med mer pengar.

Lgh 98 – Brist på p-platser, varför kan medlemmar ha p-plats utan att ha bil?

Idag ser det ut så att reglerna säger att man har rätt till att ha en p-plats även om man inte har en bil om man är medlem i föreningen. Vill man ändra på detta är medlemmar välkommen att lämna en motion om detta till årsmötet för en förändring ska röstas igenom där.

Lgh 309 – Önskar att vi får nya vimplar eller att dessa fixas till.

Medlemmen i lgh 309 anmäler sig frivillig att komma ner och sy till vimplarna då dessa tas ner under vintern. Eventuellt köps nya vimplar in till våren.

Lgh 130 – miljöhusen är smutsiga, vad kan vi göra?

Styrelsen önskar tips om hur vi ska kunna göra så att alla medlemmar tar vara på våra gemensamma lokaler så som miljöhusen. Idag går vaktmästarna in i båda miljöhusen varje dag och ser efter men detta räcker inte. Tömning sker en gång i veckan på måndagar.

Lgh 243 – önskar individuella mätare för varmvatten i alla lägenheter.

Detta har röstas om en gång tidigare och då röstades detta ned. Styrelsen välkomnar att medlemmar som vill rösta om detta igen lämnar in en motion kring detta för att en ny omröstning ska kunna ske.

Lgh 101 – tycker att balkongfönster och dörrar är dåliga och släpper igenom mycket kall luft, vad kan vi göra?

Det är varje medlems egna ansvar att byta lister i fönstren för att det inte ska bli drag i fönster eller altandörrar. Är detta gjort och fortsatt problem kan man anmäla problemet till styrelsen när A

Lgh 130 – mycket spring i trapporna, vad kan vi göra åt detta?

Det vi kan göra idag är att medlemmarna som upptäcker eller vet vilka det är som springer eller gör mycket ljud från sig anmäler detta till styrelsen. Därefter kallas båda medlemmen som upplever störande ljud samt medlemmen som gör störande ljud ned för ett samtal kring detta. Om detta inte hjälper kan en skriftlig rättelse skrivas. Viktigt att tänka på att oftast är det lättast att själv gå till medlemmen som gör ljuden då inte alla tänker på att det kan vara mycket ljud i trapporna.

                   

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


                                                                     Dag som ovan vid anteckningar

                                                                     Madeleine Andersson (ledamot)
COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS