Trivselregler och information till medlemmar/ STADGAR

Välkommen som medlem

I vår förening har vi några enkla men mycket viktiga punkter som vi vill delge nya medlemmar för att alla ska trivas.


Hemförsäkring! Glöm inte teckna hemförsäkring för ditt boende. Tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehav ingår i avgiften (hyran) och behöver inte tecknas i hemförsäkringen!

Bredband ingår i avgiften (hyran).

Fasta installationer. Du får under inga omständigheter röra några fasta installationer i din lägenhet. Med fasta installationer avses vattenrör, el-ledningar eller el-uttag/Kabel-TV-Bredbands-uttag. Att hantera fasta installationer på fel sätt kan medföra stora kostnader för dig!


FRÅGA ALLTID STYRELSEN INNAN!!


Parabol-antenner får inte sättas upp utanför balkong / fönster eller på fasad. Parabol får under inga omständigheter förankras i fasaden.


Renovering av din lägenhet kan påbörjas efter kontakt med styrelsen.

Tider då det är tillåtet att renovera är:


      vardagar måndag – torsdag  07.00 – 21.00

        fredagar                                07.00 – 18.00

        lördagar                                09.00 – 15.00


Tider då det INTE är tillåtet att renovera är:

helgaftnar, helgdagar och söndagar (d v s ”röda” dagar är det ABSOLUT förbjudet att renovera eller av annan anledning, banka, spika eller borra.)


Musik får inte spelas efter kl 22.00 på så sätt att det stör dina grannar. Det är i övrigt alltid viktigt att tänka på sina grannar.


Grillning med öppen låga får INTE ske på balkongen. Det finns särskild plats inom området för grillning vilken är till för medlemmarna.


Tvättstuga finns i källaren i varje hus.Tiderna ska respekteras av ALLA. Sista tvättpasset samt lördag och söndag är främst till för dem som jobbar. Det är en fördel om du som är hemma hela dagarna tvättar på vardagarnas tre (3) första tvättpass. Tvättstugan ska lämnas väl avstädad till nästa medlem.


LÄMNA TVÄTTSTUGAN I DET SKICK SOM DU SJÄLV VILLA FINNA DEN.


Cykelrum finns i källaren i varje hus. Nyckel till detta rum med gallergrind kan beställas på expeditionen till självkostnadspris. Nyckeln återlämnas inte vid avflyttning utan kan överlåtas på ny medlem.


Husdjur ska vara kopplade och får INTE rastas inom området.


Parkeringsplats kan hyras i mån av plats via Riksbyggen på tel 0771 860 860. Parkeringsvakter finns på området så risken finns att du får böter om du ställer dig på annan plats än din egen.

Gästparkering finns inte inom föreningens område.


Fritidslokal för tillfälliga tillställningar finns att hyra i hus Humanistgatan 2 på gaveln, trappa E. Denna lokal bokas på expeditionen där man även informerar om priset. Max antal personer i lokalen är 25-28 personer vilket är ett krav från brandmyndigheten. Lokalen ska vara tom kl 23.00. Ett kontrakt med villkor undertecknas av den som hyr lokalen när man kvitterar ut nyckel och betalar hyran. Rökning är FÖRBJUDEN i lokalen.


Inom bostadsområdet finns har vi byggt två stycken miljöhus för att du ska kunna sortera ditt avfall.    En gång i kvartalet hyr vi in en container så att din kan kasta dina grovsopor.


Vinds-/källargångar ska vara fria från lösa föremål. Allt ska förvaras inom eget utrymme. BRANDMYNDIGHETEN har mycket höga krav på att det inte ska finnas lösa föremål som kan förhindra framkomligheten vid eventuell brand.

Trappavsatserna ska också vara fria från cyklar, barnvagnar, rullatorer, rustolar eller andra lösa föremål av utrymningsskäl. Även detta är BRANDMYNDIGHETENS krav.

NOKAS, tel 010-210 90 00 ska du ringa till om det uppstår något fel i din lägenhet som är av akut natur. De faxar till våra vaktmästare som i sin tur tar kontakt med dig så snart det är möjligt. Detta gäller om det är mycket akut. Om det gäller mindre akuta åtgärder kan du vänta till dagen efter.


Styrelse


Expeditionen finns i källaren i hus Humanistgatan 6 på gaveln, trappa A.

Från och med den 1.februari- 2019 kommer expeditionen på Humanistgatan 6 vara öppen:


Tisdagar                             18.00-19.00


Alla ärenden behandlas under dessa tider. Man kan också lägga en lapp i brevlådan angående sitt ärende, eller kontakta oss via mail: malmohus12@outlook.com

( Glöm ej att skriva  lägenhetsnummer, namn och tel. nummer )

Brevlådan finns vid nedgången till expeditionen.


Skötsel av denna fastighet utförs av Riksbyggen på uppdrag av Rbf. Malmöhus 12

Kundtjänst felanmälan : 0771-860 860 eller www.riksbyggen.se


(Under sommaren mitten av juni till mitten av augusti håller expeditionen stängt).

Ni är välkomna med alla era frågor.COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS