Årsmöte2020

Kallelse till årsstämman 2020-11-09 RBF Malmöhus 12


Mötesplats: Nydala teatern på Helenetorpsgatan 3


Datum och tid: Måndagen den 9/11 kl. 18.00


Anledning till nytt datum för årsstämma:


Årsstämman har flyttats från januari till november eftersom vi på så vis ligger närmare i anslutning till bokslutet när vi går igenom årsredovisningen.


Observera att även sista datum för inlämning av motioner till årsstämman ska ske senast sista september enligt föreningens stadgar.


Avgiftshöjning: En avgiftshöjning kommer att ske med 3% från och med oktober 2020.


Försiktighetsåtgärder:


På grund av rådande omständigheter (corona) vill styrelsen hålla årsstämman så riskfri som möjligt och ber er därför anmäla er i förväg om ni planerar att närvara den 9/11- 2020.


Vi planerar att vidta följande åtgärder:


- Begränsat antal platser i lokalen


- Om antalet medlemmar överstiger möjligheten att sitta på varannan sittplats i lokalen kommer vi att hålla två separata årsstämmor


- Endast en medlem per hushåll får närvara på årsstämman


Anmälan: Du anmäler dig till årsstämman genom att fylla i nedanstående talong, och lämnar den sedan i styrelsens brevlåda (Humanistgatan 6A, gaveln). Talongen ska lämnas in senast den 31/10!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Ja tack, jag närvarar gärna på årsstämman måndagen den 9/11 kl. 18.00!

Lägenhetsnummer: _________________

Namn:____________________________

Underskrift:________________________