Trivselregler

Trivselregler


Välkommen som medlem

I vår förening har vi några enkla men mycket viktiga punkter som vi vill delge nya medlemmar för att alla ska trivas.


Hemförsäkring! Glöm inte teckna hemförsäkring för ditt boende. Tilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehav ingår i avgiften (hyran) och behöver inte tecknas i hemförsäkringen!

Bredband ingår i avgiften (hyran).

Fasta installationer. Du får under inga omständigheter röra några fasta installationer i din lägenhet. Med fasta installationer avses vattenrör, el-ledningar eller el-uttag/Kabel-TV-Bredbands-uttag. Att hantera fasta installationer på fel sätt kan medföra stora kostnader för dig!


Parabol-antenner får inte sättas upp utanför balkong / fönster eller på fasad. Parabol får under inga omständigheter förankras i fasaden.


FRÅGA ALLTID STYRELSEN INNAN!


Fritidslokalen

Fritidslokal för tillfälliga tillställningar finns att hyra i hus Humanistgatan 2 på gaveln, trappa E. Denna lokal bokas på expeditionen där man även informerar om priset. Max antal personer i lokalen är 25-28 personer vilket är ett krav från brandmyndigheten. Lokalen ska vara tom kl 23.00. Ett kontrakt med villkor undertecknas av den som hyr lokalen när man kvitterar ut nyckel och betalar hyran. Rökning är FÖRBJUDEN i lokalen.


Renovering av din lägenhet kan påbörjas efter kontakt med styrelsen.

Tider då det är tillåtet att renovera är:


måndag – torsdag                    07.00 – 21.00

fredagar                                    07.00 – 18.00

lördagar                                    09.00 – 15.00


Tider då det INTE är tillåtet att renovera är:

helgaftnar, helgdagar och söndagar (d v s ”röda” dagar är det ABSOLUT förbjudet att renovera eller av annan anledning, banka, spika eller borra.)


Musik får inte spelas efter kl 22.00 på så sätt att det stör dina grannar. Det är i övrigt alltid viktigt att tänka på sina grannar.


Grillning med öppen låga får INTE ske på balkongen. Det finns särskild plats inom området för grillning vilken är till för medlemmarna.


Tvättstuga finns i källaren i varje hus.Tiderna ska respekteras av ALLA. Sista tvättpasset samt lördag och söndag är främst till för dem som jobbar. Det är en fördel om du som är hemma hela dagarna tvättar på vardagarnas tre (3) första tvättpass. Tvättstugan ska lämnas väl avstädad till nästa medlem.


LÄMNA TVÄTTSTUGAN I DET SKICK SOM DU SJÄLV VILLA FINNA DEN.


Cykelrum finns i källaren i varje hus. Nyckel till detta rum med gallergrind kan beställas på expeditionen till självkostnadspris. Nyckeln återlämnas inte vid avflyttning utan kan överlåtas på ny medlem.


Husdjur ska vara kopplade och får INTE rastas inom området.


Inom bostadsområdet finns har vi byggt två stycken miljöhus för att du ska kunna sortera ditt avfall. En gång i kvartalet hyr vi in en container så att din kan kasta dina grovsopor.


Vinds-/källargångar ska vara fria från lösa föremål. Allt ska förvaras inom eget utrymme. BRANDMYNDIGHETEN har mycket höga krav på att det inte ska finnas lösa föremål som kan förhindra framkomligheten vid eventuell brand.

Trappavsatserna ska också vara fria från cyklar, barnvagnar, rullatorer, rustolar eller andra lösa föremål av utrymningsskäl. Även detta är BRANDMYNDIGHETENS krav.

NOKAS, tel 010-210 90 00 ska du ringa till om det uppstår något fel i din lägenhet som är av akut natur. De faxar till våra vaktmästare som i sin tur tar kontakt med dig så snart det är möjligt. Detta gäller om det är mycket akut. Om det gäller mindre akuta åtgärder kan du vänta till dagen efter.

Tvättstugan


Tvättstugan där du bor är ett gemensamt utrymme som du och dina grannar tillsammans ska hjälpas åt att sköta om. Det gör den trivsammare att använda.


I alla våra tvättstugor ska du som Malmöhus 12 medlem se till att det är rent och snyggt när du lämnar tvättstugan efter att du har avslutat ditt tvättpass.


När du har använt tvättstugan:


Torka av maskinerna och skölj rent tvättmedelsfacken.

Torka av torkskåp och bänkar.

Rensa ur luddfiltret på torktumlaren.

Sopa och torka golven i tvättstugan (du måste själv ordna med rengöringsmedel, övriga redskap som mopp, hink och trasa står Malmöhus 12 för).


Lämna inte kvar kläder i tvättstugan efter att du har avslutat ditt tvättpass..Vid överträdelse kommer du att debiteras med 350 kr.


När ditt tvättpass är slut ska maskinerna vara tömda och redo att använda för nästa granne


Tänk på att andra som använder tvättstugan kan vara allergiska:


Inga husdjur får vistas i de gemensamma tvättstugorna.

Det är rökförbud i alla våra tvättstugor.


Tack för att du är en schysst granne!